Tolkning

Jag utför teckenspråkstolkning, dövblindtolkning och skrivtolkning.

1ve_o

Jag är sedan 2008 utbildad teckenspråks- och dövblindtolk. Detta innebär att jag tolkar både mellan icke-teckenspråkskunniga och döva, hörselskadade och dövblinda personer.

Jag är även sedan 2012 utbildad skrivtolk, vilket gör mig till en så kallad ”trippelkompetent tolk”. (Teckenspråkstolkning, dövblindtolkning och skrivtolkning.)

Som skrivtolk skriver jag på ett qwerty-tangetbord det som sägs i rummet. Tolkanvändaren läser då detta, antingen på en skärm eller på väggen via en projektor. Skrivtolken skriver i ett speciellt tolkprogram där texten försvinner direkt efter tolkningen, på grund av tystnadsplikten.

Skrivtolk är ett bra alternativ för de som inte hör tal och av olika anledningar vill ha tolkningen på skriven svenska.

Jag tolkar vid alla tillfällen där tolk behövs. Det kan vara allt från läkarbesök och fritidsaktiviteter till bröllop och middagar.

Som regel är det bra att ge tolken förberedelsematerial när det handlar om till exempel föreläsningar och tal, så att man kan göra en så rättvis tolkning som möjligt och därmed höja kvalitén.

Personligen har jag en särskild fäbless för tolkningar av kulturell art, så som teatrar, shower och liknande och har därför stor erfarenhet av detta.

Jag har läst rättstolksutbildningen för teckenspråk- och dövblindtolkar samt skrivtolkar, 2013 och under våren 2015 har jag läst 30 hp Svenska språket i teori och praktik.

malmon

1vv18436_o

IMG_1915
IMG_1912IMG_2299
Annonser